Cách thêm chuỗi mới trong Polylang

Cách thêm chuỗi mới trong Polylang

1. Đăng ký chuỗi mới trong Polylang

Đây là một ví dụ về các từ mà tôi đã thêm trong Strings Translations

Đây là những gì bạn cần làm. Tìm chuỗi mà bạn cần đăng ký. Tôi cần đăng ký Sign Out , vì vậy tôi đã truy cập header.php (tệp trong chủ đề) và tìm thấy hàng có chứa:

<?php _e(‘Sign Out’, ‘child9’); ?>

Do đó, bạn cần đăng ký Sign Out . Khi bạn tìm hiểu, hãy truy cập functions.php  và thêm dòng sau vào dưới cùng:

pll_register_string ( ‘child9’ , ‘Sign Out’ , ‘true’ ) ;

Kể từ thời điểm đó, chuỗi Đăng xuất nằm trong Chuỗi bản dịch và bạn có thể thêm bản dịch cho các ngôn ngữ mà bạn đã thiết lập trong Polylang.

2. Chèn bản dịch cho các chuỗi đã đăng ký

Đi tới Bản dịch chuỗi và thêm bản dịch cho chuỗi mới:

Gọi các chuỗi đã dịch: Quay lại tệp header.php và thay thế:

<?php _e(‘Sign Out’, ‘child9’); ?>

Thay vào đó, hãy đặt:

<?php echo pll_e(‘Sign Out’)?>

Bây giờ bạn đã thông báo cho Polylang rằng tùy chọn Đăng xuất sẽ thay đổi tùy thuộc vào ngôn ngữ được chọn trên trang web.

Quy trình này phải được lặp lại cho mỗi chuỗi từ được dịch. Các chuỗi nằm trong các tệp chủ đề khác nhau và tất cả các chuỗi có thể được đăng ký thông qua tệp functions.php

>>> Cách thêm Breadcrumbs vào trang web WordPress của bạn bằng YoastSEO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*