Thiết lập email trong Thunderbird

August 6, 2021 Ngô Dũng 0

1. Để thiết lập tài khoản e-mail của bạn trong Mozilla Thunderbird Trong Mozilla Thunderbird, từ menu Công cụ, hãy chọn Cài đặt tài khoản . Chọn Tài khoản email , sau […]