Cách khắc phục lỗi “Are you sure want to do this” trong WordPress?

Cách khắc phục lỗi "Are you sure want to do this" trong WordPress?

Có rất nhiều lý do dẫn đến nguyên nhân “are you sure want to do this” trong wordpress? bạn có thể gặp lỗi này khi đang làm việc  vẫn có một số lý do dẫn đến lỗi này nhiều nhất ví dụ như:

  • Đang tải lên một chủ đề hoặc plugin
  • Xuất bản bài viết hoặc trang
  • Tạo thẻ hoặc danh mục
  • Chèn một hình ảnh vào một trang hoặc một bài viết
  • Tùy chỉnh một chủ đề
  • Cập nhật  WordPress hoặc plugin và chủ đề
  • Bất kỳ nhiệm vụ quản trị viên nào khác

Và cụ thể như sau:

1. Bạn đang cố tải lên một chủ đề hoặc plugin với định dạng tệp không chính xác

Khi cố tải lên một tệp tin ngoài ZIP có thể chúng sẽ xuất hiện lỗi “Are you sure want to do this”

2. Sự cố với giới hạn bộ nhớ Php hoặc tải lên kích thước quá lớn

Đây là một vấn đề rất phổ biến khi làm việc với WordPress. Khi bạn tải file vượt quá kích thước bài đăng tối đa giới hạn bộ nhớ PHP được xác định cho WordPress. Bạn có thể fix lỗi đó qua bài viết sau đây.

3. Vấn đề về plugin hoặc chủ đề:

Các bạn có thể hủy kích hoạt tất cả các plugin và trở lại chủ đề mặc định. Nếu các giải pháp trước đó không khắc phục được sự cố, hãy thử hủy kích hoạt tất cả các plugin của bạn khỏi bảng điều khiển WordPress của bạn và trở lại chủ đề mặc định của WordPress như Twenty xxx.

Sau đó kích hoạt lại các plugin của bạn từng cái một cho đến khi thông báo lỗi xuất hiện lại. Bằng cách này, bạn sẽ có thể xác định plugin nào chịu trách nhiệm cho sự cố.

4. Thử tải qua thư mục gốc:

  • Tải (các) tệp zip vào thư mục gốc: home / yoursite name / public_html / wp-content / theme /
  • Tải lên và giải nén. Sau đó, xóa tệp zip. Truy cập wp-admin và tiếp tục.

OK như vậy là đã xong nếu vẫn chưa khắc phục được bạn có thể khởi tạo lại wordpress hoặc là nhờ bên bạn mua hosting xử lý giúp bạn.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*