Cách gỡ lỗi WordPress PHP Errors, Warnings & Enable (Disable) PHP error reporting

1. Một số hình ảnh về lỗi?

Bạn chỉ cần tìm kiếm trên google với cụm từ  crayon_formatter.class.php on line 36và bạn sẽ thấy hàng trăm trang web bị lỗi này. Một lần nữa điều này thực sự tồi tệ. Tốt nhất là bạn không nên hiển thị cảnh báo / lỗi PHP cho người dùng.

1. Làm cách nào để vô hiệu hóa các bản ghi gỡ lỗi PHP này?

Chỉ cần thêm 2 dòng bên dưới vào tệp wp-config.php của bạn để tắt cảnh báo xuất hiện trên trang web.

4.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*