Cách tiết kiệm thời gian khi tải lên tệp file lên WordPress?

Cách tiết kiệm thời gian khi tải lên tệp file lên WordPress?

Để tiết kiêm thời gian khi tải tệp lên file WordPress cũng như tiết kiệm hơn dung lượng khi sử dụng, hạn chế việc đầy dung lương trên hosting thì các bạn có thể tham khảo plugin sau:

1. Plugin Uploadcare

Thêm phương tiện từ mọi nơi: Uploadcare cung cấp khả năng tải lên, xử lý phương tiện và CDN cho blog của bạn. Bạn có thể tải lên hình ảnh thậm chí rất lớn và cắt chúng. Plugin WordPress này xử   các tệp tải lên, lưu trữ cho bạn.

Tất cả các thành phần từ widget đến CDN, hoạt động liền mạch với nhau, hầu như không yêu cầu cấu hình và có thể thực sự linh hoạt chính xác khi bạn cần.

Liên kết: http://wordpress.org/plugins/uploadcare/

Đây là danh sách tính năng:

  • Tải lên hình ảnh ở bất kỳ độ phân giải nào
  • Cắt hình ảnh
  • Tải lên tài liệu và lưu trữ
  • Chọn hình ảnh từ Facebook, Instagram
  • Chọn tệp từ Dropbox hoặc Google Drive
  • Cung cấp phương tiện của bạn thông qua CDN, nhanh hơn gấp 5 lần

Đây là một đối thủ cạnh tranh lớn với NextGen Gallery và các Plugin hình ảnh khác.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*