Hướng dẫn thay đổi thông tin quản lý trên cPanel

Theo mặc định, email được liên kết với cPanel là email được sử dụng để tạo tài khoản cPanel. Nếu bạn có tài khoản Shared Hosting, điều đó có nghĩa là nó sẽ sử dụng email được liên kết với tài khoản quản lý hosting của bạn. Tuy nhiên, có thể thay đổi email liên hệ của cPanel bất cứ lúc nào.

Địa chỉ email liên hệ của cPanel được sử dụng cho:

  • Yêu cầu đặt lại mật khẩu cPanel
  • Thông báo thay đổi mật khẩu cPanel
  • Thông báo bảo mật cPanel
  • Thông báo hết hạn chứng chỉ SSL
  • Cảnh báo giới hạn tài nguyên cPanel
  • Thông báo đăng nhập cPanel mới
  • Cài đặt xác thực hai yếu tố

 

Cũng có thể có hai địa chỉ email liên hệ cho một cPanel cùng một lúc.

Dưới đây bạn có thể tìm thấy các bước về cách thay đổi địa chỉ Email liên hệ cho cPanel.
Đối với chủ đề cơ bản của cPanel:

Đăng nhập vào cPanel của bạn.

Xác định vị trí phần “Tùy chọn”. Theo mặc định, nó nằm ở phía dưới của cài đặt cPanel của bạn.

Chọn menu “Thông tin liên hệ”:

Địa chỉ email chính có thể được chỉnh sửa ở hàng trên cùng và địa chỉ email phụ có thể được thêm vào hàng thứ hai. Cả hai địa chỉ email sẽ được sử dụng cho các thông báo:

Menu này cho phép bạn đặt tùy chọn thông báo bằng dấu kiểm.

Sau khi chỉnh sửa hộp thư liên hệ và tùy chọn, nhấp vào nút “Lưu”:

Và xong! cPanel Email liên hệ của bạn đã được cập nhật.

LƯU Ý: thay đổi thông tin liên hệ của cPanel được áp dụng ngay lập tức.

Đối với chủ đề Retro cPanel:

Đăng nhập vào cPanel của bạn.

Xác định vị trí phần “Tùy chọn”. Theo mặc định, nó nằm ở phía dưới của cài đặt cPanel của bạn.Chọn menu “Thông tin liên hệ”:

Địa chỉ email chính có thể được chỉnh sửa ở hàng trên cùng và địa chỉ email phụ có thể được thêm vào hàng thứ hai. Cả hai địa chỉ email sẽ được sử dụng cho các thông báo:

Menu này cho phép bạn đặt tùy chọn thông báo bằng dấu kiểm.

Sau khi chỉnh sửa hộp thư liên hệ và tùy chọn, nhấp vào nút “Lưu”:

Và xong! cPanel Email liên hệ của bạn đã được cập nhật.

LƯU Ý: thay đổi thông tin liên hệ của cPanel được áp dụng ngay lập tức.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*