Hướng dẫn tạo sub domain cho website trên cPanel

Tên miền phụ là phần mở rộng của tên miền của bạn. Ví dụ: nếu tên miền của bạn là example.com bạn có thể có các tên miền phụ không giới hạn như name.example.com, name2.domain.com, name3.example.com, v.v.

Tên miền con cho phép bạn tạo một địa chỉ riêng cho các tài nguyên bổ sung của trang web của bạn với thư mục tài liệu độc lập mà theo đó bạn có thể có trang web hoàn toàn độc lập.

Để tạo một tên miền phụ, đăng nhập cPanel của bạn và cuộn đến phần Tên miền nơi bạn sẽ thấy biểu tượng Tên miền phụ.

Thông qua trang Subdomains, bạn có thể tạo một tên miền phụ với tên tùy chỉnh và đặt tên thư mục mà tên miền phụ của bạn sẽ được trỏ tới.

Để hoàn tất quá trình tạo tên miền phụ, vui lòng nhấp vào nút Creat. Để có thể truy cập các tệp hoặc trang web mới của bạn thông qua tên miền phụ mới tạo, chỉ cần tải chúng lên trong thư mục gốc tài liệu tên miền phụ của tài khoản của bạn.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*