Làm thế nào để import tài khoản email bằng file CSV hay Excel trên Cpanel

cPanel cung cấp một tùy chọn rất hữu ích để nhập các tài khoản email bằng cách sử dụng tệp CSV hoặc Excel. Điều này hữu ích khi bạn di chuyển các tài khoản email từ hosting này sang hosting khác. Bằng cách này bạn có thể tạo tất cả các tài khoản email trong hosting mới chỉ trong một lần. Hãy xem cách nhập tài khoản email bằng tệp CSV và Excel thông qua Cpanel.

Dưới đây là định dạng CSV và Excel được đề xuất của các tài khoản thư.

Định Dạng CSV:

Để có kết quả tốt nhất, sử dụng định dạng này, nơi địa chỉ email, mật khẩu và hạn ngạch của địa chỉ thư được phân cách bằng dấu phẩy ‘,’ ‘.

Email, Mật khẩu, Quota
jill@domain.com , 1234,10
bill@domain.com , 4567,8
phil@domain.com , 8910,10

Định Dạng Excel:

Đây là một bố cục mẫu của tệp Excel.

  • Chọn Tùy chọn Tài khoản Email .
  • Chọn tệp CSV hoặc Excel từ máy cục bộ của bạn.

  • Sau khi chọn tập tin, hãy chọn dấu phân tách và kiểm tra tùy chọn “Lấy dòng đầu tiên làm tiêu đề cột” nếu bạn đã thêm hàng đầu tiên vào tệp dưới dạng tiêu đề.

  • Trong trang tiếp theo, chọn tên miền mà các tài khoản thư này được xuất.

  • Xác minh xem địa chỉ email, mật khẩu và hạn ngạch thư có chính xác và nhấp vào kết thúc để hoàn tất quá trình nhập.

  • Khi đã nhập xong, cPanel sẽ hiển thị tài khoản mail nhập khẩu.

Trong hướng dẫn này, tôi đã sử dụng một tệp mẫu CSV. Nhập khẩu tệp Excel tương tự như vậy và bạn chỉ cần làm theo các bước tương tự, chỉ cần bạn nhập tệp Excel.

Lưu ý: Chúng tôi cung cấp miễn phí di chuyển đến tất cả các khách hàng của chúng tôi và việc nhập này này sẽ được thực hiện bởi techs của chúng tôi trong quá trình di chuyển.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*