Hướng dẫn chỉnh sửa quản lý DNS tên miền thông qua cPanel

Nếu bạn có tên miền được trỏ đến máy chủ hosting của bạn thông qua các name servers thì điều này có nghĩa là vùng DNS của bạn được quản lý thông qua máy chủ lưu trữ của bạn. Trong trường hợp này, cPanel cung cấp hai công cụ khác nhau để tạo và quản lý vùng DNS của bạn thông qua giao diện dễ sử dụng.

BƯỚC 1: Trình chỉnh sửa vùng đơn giản

Nếu bạn chỉ muốn thêm một bản ghi A bổ sung cho tên miền của mình hoặc trỏ tên miền phụ vào địa chỉ IP từ xa, bạn có thể sử dụng Simple Zone Editor nằm trong phần Tên miền trong cPanel của bạn.

Để thêm bản ghi, vui lòng chọn tên miền mong muốn và nhập tên miền phụ của bạn và địa chỉ IP đích.

Khi bạn hài lòng với kết quả, nhấp vào Add an A Record để tạo bản ghi DNS của bạn.

BƯỚC 2: Trình chỉnh sửa vùng nâng cao

Nếu bạn muốn thực hiện các thao tác nâng cao hơn trên vùng DNS của mình hoặc bạn muốn chỉnh sửa bản ghi DNS hiện có, bạn nên tham khảo Advanced Zone Editor trong cPanel của mình trong Phần tên miền.

Trong Advanced Zone Editor, chọn tên miền mong muốn và cuộn xuống danh sách bản ghi DNS cho tên miền mong muốn.

 

Tại đây bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa hồ sơ của mình bằng các liên kết Hành động ở bên phải màn hình của bạn.

Thông qua giao diện chỉnh sửa, bạn có thể sửa đổi tên chính thức của bản ghi, TTL, loại bản ghi và đích.

Khi bạn hài lòng với những thay đổi của mình, nhấp vào Edit Record để lưu cài đặt của bạn. Nếu bạn muốn bỏ qua các thay đổi của mình, vui lòng nhấp vào nút hủy.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*