Thiết lập email trong Thunderbird

1. Để thiết lập tài khoản e-mail của bạn trong Mozilla Thunderbird

Trong Mozilla Thunderbird, từ menu Công cụ, hãy chọn Cài đặt tài khoản .

Chọn Tài khoản email , sau đó bấm Tiếp theo.

Nhập tên và địa chỉ e-mail của bạn .

Chọn POP hoặc IMAP làm loại máy chủ đến mà bạn đang sử dụng. Máy chủ đến của bạn là mail.yourdomain.com .

Nhấp vào Tiếp theo .

Nhập địa chỉ e-mail của bạn cho Tên người dùng đến và Tên người dùng đi . Nhấp vào Tiếp theo .

Nhập tên cho tài khoản email của bạn và nhấp vào Tiếp theo .

Xác minh thông tin tài khoản của bạn và nhấp vào Hoàn tất .

Trong cửa sổ Cài đặt Tài khoản, chọn Máy chủ Thư đi được liệt kê bên dưới tài khoản mới của bạn.

Gõ mail.yourdomain.com cho Name Server và thay đổi Cảng thiết lập để 26 .

 

Chọn Sử dụng tên và mật khẩu và nhập địa chỉ e-mail của bạn. Thunderbird sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu vào lần đầu tiên bạn cố gắng gửi thư. Bấm OK.

>>> Tham khảo thêm dịch vụ email server

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*