Hướng dẫn cách tạo Email Forwader trên cPanel

Email Forwarders là một tính năng tốt đẹp cho phép bạn có tất cả các email nhận được đến một địa chỉ email bổ sung.

Ví dụ: nếu bạn muốn gửi email cho tất cả nhân viên của mình trong bộ phận bán hàng, bạn có thể tạo tài khoản email có tên sales-internal@yourdomain.com và tạo giao nhận từ nội bộ bán hàng @ đến tài khoản email cá nhân của tất cả nhân viên đang làm việc trong bộ phận bán hàng. Bằng cách này, khi bạn gửi email đến nội bộ bán hàng @, tất cả nhân viên của bạn sẽ nhận được email dưới hộp thư cá nhân của họ.

 

Điều quan trọng cần lưu ý là email gốc sẽ được gửi đến hộp thư của người nhận trước khi được chuyển tiếp đến bất kỳ địa chỉ email bổ sung nào. Bạn nên ghi nhớ điều này để tránh các tình huống trong đó hộp thư của bạn hết hạn ngạch và thư của bạn không được chuyển tiếp. Nếu một tài khoản email hết hạn ngạch thì tất cả các thư tiếp theo sẽ không được gửi đi, vì vậy chúng sẽ không được chuyển tiếp.

 

Để tạo một giao nhận email, vui lòng nhấp vào biểu tượng Forwarders trong phần Mail trong cPanel của bạn.

 

 

Để tạo giao nhận đầu tiên của bạn, chỉ cần nhấp vào nút Add Forwarder . Tiếp theo, nhập tên của tài khoản email sẽ được chuyển tiếp và địa chỉ email đích mà email của bạn sẽ được chuyển đến.

Khi bạn hài lòng với cấu hình của mình, vui lòng nhấp vào nút Add Forwarder . Bây giờ email của bạn sẽ được chuyển tiếp đến tài khoản email đích.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*